Over Goed Werk

Wat is Goed Werk?

De naam Goed Werk is ontleend aan de bijbel Efeze 2:10:

"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen"

Goed Werk is een stichting zonder winstoogmerk die opgericht is door christenen. Goed Werk wil kansarmen in de derde wereld werk en een inkomen bieden, en bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van een eerlijk handelskanaal.

Eén van de pijlers van Goed Werk is dat al onze activiteiten door vrijwilligers worden uitgevoerd.

Goed Werk is een beetje de christelijke variant van de wereldwinkel.

Goed Werk en stichting "Josia"

Goed Werk is inmiddels een stichting met de naam "Josia". De naam Josia is ook ontleend aan de bijbel Jer. 22:16, waar staat dat Josia de ellendigen en armen recht deed wedervaren. Toch staan we bekend onder onze oude handelsnaam "Goed Werk", en ons motto is: "Kopen bij Goed Werk is blijvend investeren in mensenlevens!!"

Presentaties

Spreker Goed Werk verzorgt ook presentaties. De Goed Werk vrijwilligers vertellen over de achtergrond en doelstelling van eerlijke handel. We maken dit eventueel extra aantrekkelijk door een film te vertonen. Dit laatste spreekt altijd erg aan.
Na de presentatie is er natuurlijk volop gelegenheid om de (meegebrachte) waar te bewonderen en te kopen.
Op verzoek wordt de presentatie ook nog opgefleurd met een spel, bijvoorbeeld een bingo. Zo kan er een avondvullend programma ontstaan.

Markten

Goed Werk neemt ook vaak deel aan markten in de buurt. Zo doen we ieder jaar weer mee aan de Christmas Fair in Kockengen:
http://www.christmasfairkockengen.nl/.